Ferdinand Bol (1616 Dordrecht - 1680 Amsterdam)

Datenschutz