Frankfurt am Main: Römerberg

Frankfurt am Main: Römerberg
Carl Friedrich Mylius: Frankfurt am Main: Römerberg, um 1855, Bild 1/2
Carl Friedrich Mylius: Frankfurt am Main: Römerberg, um 1855, Bild 1/2
Carl Friedrich Mylius: Frankfurt am Main: Römerberg, um 1855, Bild 2/2
Frankfurt am Main, Städel Museum, 1. Obergeschoss, Saal 3
Frankfurt am Main, Städel Museum, 1. Obergeschoss, Saal 3, Bild 1/5
Frankfurt am Main, Städel Museum, 1. Obergeschoss, Saal 3, Bild 1/5
Frankfurt am Main, Städel Museum, 1. Obergeschoss, Saal 3, Bild 2/5
Frankfurt am Main, Städel Museum, 1. Obergeschoss, Saal 3, Bild 3/5
Frankfurt am Main, Städel Museum, 1. Obergeschoss, Saal 3, Bild 4/5
Frankfurt am Main, Städel Museum, 1. Obergeschoss, Saal 3, Bild 5/5
Datenschutz