Brigantenüberfall

Brigantenüberfall
Filippo Falciatore: Brigantenüberfall, 1735 - 1740, Bild 1/3
Filippo Falciatore: Brigantenüberfall, 1735 - 1740, Bild 1/3
Filippo Falciatore: Brigantenüberfall, 1735 - 1740, Bild 2/3
Filippo Falciatore: Brigantenüberfall, 1735 - 1740, Bild 3/3
Stuttgart, Staatsgalerie, Italienische Malerei 2
Stuttgart, Staatsgalerie, Italienische Malerei 2, Bild 1/2
Stuttgart, Staatsgalerie, Italienische Malerei 2, Bild 1/2
Stuttgart, Staatsgalerie, Italienische Malerei 2, Bild 2/2
Datenschutz