An der Kreuzung

An der Kreuzung
Charles Emmanuel Biset: An der Kreuzung, Undatiert, Bild 1/2
Charles Emmanuel Biset: An der Kreuzung, Undatiert, Bild 1/2
Charles Emmanuel Biset: An der Kreuzung, Undatiert, Bild 2/2
Jetziger Standort
Breslau, Nationalmuseum, 2. OG, europäische Kunst 15.-20. Jhd., Saal 10
Breslau, Nationalmuseum, 2. OG, europäische Kunst 15.-20. Jhd., Saal 10
Datenschutz