Drei Fischer am Golf von Neapel

Künstler
Carl Blechen
1798 Cottbus - 1840 Berlin
Drei Fischer am Golf von Neapel
Carl Blechen: Drei Fischer am Golf von Neapel, um 1830 - 1835, Bild 1/2
Carl Blechen: Drei Fischer am Golf von Neapel, um 1830 - 1835, Bild 1/2
Carl Blechen: Drei Fischer am Golf von Neapel, um 1830 - 1835, Bild 2/2
Berlin, Alte Nationalgalerie, Saal 312, Romantik, Biedermeier, Düsseldorfer Schule
Berlin, Alte Nationalgalerie, Saal 312, Romantik, Biedermeier, Düsseldorfer Schule, Bild 1/3
Berlin, Alte Nationalgalerie, Saal 312, Romantik, Biedermeier, Düsseldorfer Schule, Bild 1/3
Berlin, Alte Nationalgalerie, Saal 312, Romantik, Biedermeier, Düsseldorfer Schule, Bild 2/3
Berlin, Alte Nationalgalerie, Saal 312, Romantik, Biedermeier, Düsseldorfer Schule, Bild 3/3
Datenschutz