Altes Ägypten und Israel, Babylonisches Königreich (um 1667–539 v. Chr.)

Babylonisches Königreich

Babylonische Könige
 
Sumuabum (1667–1652 v. Chr.)
 
 
Sumulael (1653–1617 v. Chr.)
 
 
Sabium (1617–1603 v. Chr.)
 
 
Apilsin (1603–1585 v. Chr.)
 
 
Sinmuballit (1585–1565 v. Chr.)
 
 
Hammurabi (1565–1522 v. Chr.)
 
 
Samsuiluna (1522–1484 v. Chr.)
 
 
Abieschuch (1484–1456 v. Chr.)
 
 
Ammiditana (1456–1419 v. Chr.)
 
 
Ammissaduqas (1419–1398 v. Chr.)
 
 
Samsuditana (1398–1362 v. Chr.)
 
 Nebukadnezzar I. (1126–1105 v. Chr.)
 
 Nabu-nasir (747–734 v. Chr.)
 
 Nabu-nadin-zeri (733–732 v. Chr.)
 
 Salmanassar V. (726–722 v. Chr.)
 
 Marduk-apla-iddina II. (721–710 v. Chr.)
 
 Sargon II. (709–705 v. Chr.)
 
 Bel-ibni (702–700 v. Chr.)
 
 Aššur-nadin-šumi (699–694 v. Chr.)
 
 Nergal-ušerib (693 v. Chr.)
 
 Mušezib-Marduk (692–689 v. Chr.)
 
 Asarhaddon (680–668 v. Chr.)
 
 Šamaš-šuma-ukin (667–648 v. Chr.)
 
 Kandalanu (647–626 v. Chr.)
 
 Nabopolassar (625–605 v. Chr.)
 
 Nebukadnezzar II. (604–562 v. Chr.)
 
 Amel-Marduk (561–560 v. Chr.)
 
 Nergal-šarra-usur (559–556 v. Chr.)
 
 Nabonid (555–539 v. Chr.)
 
Ereignisse
 
Zerstörung des Königspalastes von Zimrilim in Mari durch Hammurabi (1531 v. Chr.)
 

In Vorbereitung: Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo; Ascoli Piceno, Pinacoteca civica

ImpressumDatenschutz