Kunstepoche Abstrakte Malerei, Dresden

Eberhard Havekost
1967 Dresden - 2019 Berlin
Gerhard Richter
*1932 Dresden
Günther Hornig
1937 Bitterfeld - 2016 Dresden
Thomas Scheibitz
*1968 Radeberg

In Vorbereitung: London, Kenwood House; Paris, Louvre; Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris; Erding, Museum Erding

Datenschutz