Kunstepoche Neobarock, Berlin

Friedrich Drake
1805 Pyrmont - 1882 Berlin
Friedrich Eduard Meyerheim
1808 Danzig - 1879 Berlin
Gustav Eberlein
1847 Spiekershausen - 1926 Berlin
Reinhold Begas
1831 Schöneberg - 1911 Schönefeld

In Vorbereitung: London, Kenwood House; Paris, Louvre; Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris; Erding, Museum Erding

Datenschutz