Kunstepoche Surrealismus, Mexiko

Frida Kahlo
1907 Mexiko-Stadt - 1954 Mexiko-Stadt
Leonora Carrington
1917 Clayton Green - 2011 Mexiko-Stadt
Rufino Tamayo
1899 Oaxaca de Juárez, Mexiko - 1991 Mexiko-Stadt
Datenschutz