Feuersbrunst (Brennendes Schloss am Meer)

Feuersbrunst (Brennendes Schloss am Meer)
August Pezzey der Jüngere: Feuersbrunst (Brennendes Schloss am Meer), 1897, Bild 1/2
August Pezzey der Jüngere: Feuersbrunst (Brennendes Schloss am Meer), 1897, Bild 1/2
August Pezzey der Jüngere: Feuersbrunst (Brennendes Schloss am Meer), 1897, Bild 2/2
Datenschutz