Anbetung der Magier

Anbetung der Magier
Alexander Dmitriewitsch Borozdin: Anbetung der Magier, um 1908 - 1917, Bild 1/2
Alexander Dmitriewitsch Borozdin: Anbetung der Magier, um 1908 - 1917, Bild 1/2
Alexander Dmitriewitsch Borozdin: Anbetung der Magier, um 1908 - 1917, Bild 2/2
Frankfurt am Main, Ikonen-Museum, Erdgeschoss
Frankfurt am Main, Ikonen-Museum, Erdgeschoss, Bild 1/4
Frankfurt am Main, Ikonen-Museum, Erdgeschoss, Bild 1/4
Frankfurt am Main, Ikonen-Museum, Erdgeschoss, Bild 2/4
Frankfurt am Main, Ikonen-Museum, Erdgeschoss, Bild 3/4
Frankfurt am Main, Ikonen-Museum, Erdgeschoss, Bild 4/4
Datenschutz