Hl. Ritter

Hl. Ritter
Daniel Mauch (Werkstatt) (1515): Hl. Ritter, um 1510–1520, Bild 1/2
Daniel Mauch (Werkstatt) (1515): Hl. Ritter, um 1510–1520, Bild 1/2
Daniel Mauch (Werkstatt) (1515): Hl. Ritter, um 1510–1520, Bild 2/2
Frankfurt am Main, Städel Museum, 2. Obergeschoss, Saal 19
Frankfurt am Main, Städel Museum, 2. Obergeschoss, Saal 19, Bild 1/3
Frankfurt am Main, Städel Museum, 2. Obergeschoss, Saal 19, Bild 1/3
Frankfurt am Main, Städel Museum, 2. Obergeschoss, Saal 19, Bild 2/3
Frankfurt am Main, Städel Museum, 2. Obergeschoss, Saal 19, Bild 3/3
Datenschutz