Anbetung der Könige

Position Rokitzan (Rokycany), Kirche Maria Schnee
Anbetung der Könige
Anbetung der Könige, Rokitzan (Rokycany), Kirche Maria Schnee, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal L, um 1500, Bild 1/2
Anbetung der Könige, Rokitzan (Rokycany), Kirche Maria Schnee, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal L, um 1500, Bild 1/2
Anbetung der Könige, Rokitzan (Rokycany), Kirche Maria Schnee, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal L, um 1500, Bild 2/2

The panel of the Adoration of the Magi has attracted the attention of art historians because the figure of the Virgin Mary with the Child was treated as an object of a research on the brushwork of the Master of the Litoměřice Altarpiece. The references to the figural type and the way of the painter's execution of this figure prove this theory right. The rest of the extent cycle of panels - originally parts of a winged altarpiece with the Passion and Marian scenes are attributed. to less gifted painters well acquainted with the contemporary painterly style of the Nuremberg region.

Obraz Klanění tří králů zaujme zejména tím, že v postavě Panny Marie s dítětem bývá hledán malířský rukopis Mistra Litoměřického oltáře. Příbuznost jejího. figurálního typu i malířského zpracování tuto hypotézu potvrzuje. Ostatní části většího souboru obrazů, původně náležejících křídlovému oltáři s pašijovými a mariánskými výjevy, jsou pak připisovány méně zdatným malířům, velmi dobře. obeznámeným s tehdejším norimberským malířstvím.

Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal L
Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal L

In Vorbereitung: Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo; Ascoli Piceno, Pinacoteca civica

ImpressumDatenschutz