Herr und Frau Anson Phelps Stokes

Künstler
Cecilia Beaux
1855 Philadelphia, Pennsylvania - 1942 Gloucester, Massachusetts
Herr und Frau Anson Phelps Stokes
Cecilia Beaux: Herr und Frau Anson Phelps Stokes, 1898, Bild 1/2
Cecilia Beaux: Herr und Frau Anson Phelps Stokes, 1898, Bild 1/2
Cecilia Beaux: Herr und Frau Anson Phelps Stokes, 1898, Bild 2/2
New York, Metropolitan Museum of Art (Met), Saal 771
New York, Metropolitan Museum of Art (Met), Saal 771, Bild 1/3
New York, Metropolitan Museum of Art (Met), Saal 771, Bild 1/3
New York, Metropolitan Museum of Art (Met), Saal 771, Bild 2/3
New York, Metropolitan Museum of Art (Met), Saal 771, Bild 3/3
Datenschutz