Tour Eiffel

Tour Eiffel
Germaine Krull: Tour Eiffel, 1927, Bild 1/2
Germaine Krull: Tour Eiffel, 1927, Bild 1/2
Germaine Krull: Tour Eiffel, 1927, Bild 2/2
München, Pinakothek der Moderne, Saal 10
München, Pinakothek der Moderne, Saal 10, Bild 1/4
München, Pinakothek der Moderne, Saal 10, Bild 1/4
München, Pinakothek der Moderne, Saal 10, Bild 2/4
München, Pinakothek der Moderne, Saal 10, Bild 3/4
München, Pinakothek der Moderne, Saal 10, Bild 4/4
Datenschutz