an der grenze, 01.06.15

an der grenze, 01.06.15
Miriam Cahn (1990–2016), an der grenze, 01.06.15, Köln, Museum Ludwig, E0.35, 2015, Bild 1/2
Miriam Cahn (1990–2016), an der grenze, 01.06.15, Köln, Museum Ludwig, E0.35, 2015, Bild 1/2
Miriam Cahn (1990–2016), an der grenze, 01.06.15, Köln, Museum Ludwig, E0.35, 2015, Bild 2/2
Köln, Museum Ludwig, E0.35
Köln, Museum Ludwig, E0.35, Bild 1/5
Köln, Museum Ludwig, E0.35, Bild 1/5
Köln, Museum Ludwig, E0.35, Bild 2/5
Köln, Museum Ludwig, E0.35, Bild 3/5
Köln, Museum Ludwig, E0.35, Bild 4/5
Köln, Museum Ludwig, E0.35, Bild 5/5

In Vorbereitung: London, Kenwood House; Paris, Musée du Louvre; Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo; Ascoli Piceno, Pinacoteca civica

Datenschutz