Amico Aspertini (um 1474 Bologna - 1552 Bologna)

Künstler vergleichen
Kunstwerke von Amico Aspertini (1496–1525)
Datenschutz