Meister der Pilsener Kreuzigungsgruppe

Werke (1440)
Frankfurt am Main, Liebieghaus Skulpturensammlung, Mittelalter 4 - neue Ansätze
Frankfurt am Main, Liebieghaus Skulpturensammlung, Mittelalter 4 - neue Ansätze, Bild 1/2
Frankfurt am Main, Liebieghaus Skulpturensammlung, Mittelalter 4 - neue Ansätze, Bild 1/2
Frankfurt am Main, Liebieghaus Skulpturensammlung, Mittelalter 4 - neue Ansätze, Bild 2/2
Datenschutz