Kunstepochen Japan

Atsuko Tanaka
1932 Osaka - 2005 Nara
Bumpei Usui
1898 Nagano - 1994 New York
Hiroshi Sugimoto
*1948 Tokio
Isamu Noguchi
1904 Los Angeles - 1988 New York
Keiichi Tanaami
*1936 Tokio
Kuniyoshi Yasuo
1889 Okayama - 1953 New York
Manabu Yamanaka
*1959 Hyogo, Japan
Nobuyoshi Araki
*1940 Tokio
Onosato Toshinobu
1912 Iida, Japan - 1986 Gunma, Japan
Osamu Shiihara
1905 Osaka - 1974
Soichi Sunami
1885 Okayama, Japan - 1971 New York
Takako Saito
*1929 Fukui, Japan
Tetsumi Kudō
1935 Hyōgo, Japan - 1990 Tokio
Tomoko Miho
1931 Los Angeles - 2012 New York
Tsuguharu-Léonard Foujita
1886 Tokio - 1968 Zürich
Yayoi Kusama
*1929 Matsumoto, Japan
Datenschutz