Tour Eiffel

Tour Eiffel
Germaine Krull: Tour Eiffel, 1927, Bild 1/2
Germaine Krull: Tour Eiffel, 1927, Bild 1/2
Germaine Krull: Tour Eiffel, 1927, Bild 2/2
Datenschutz