Kunstepoche Art Brut

Alén Diviš
1900 Hof Blato - 1956 Prag
Carol Rama
1918 Turin - 2015 Turin
Karel Appel
1921 Amsterdam - 2006 Zürich
Louis Soutter
1871 Morges - 1942 Ballaigues
Walter Stöhrer
1937 Stuttgart - 2000 Taarstedt

In Vorbereitung: London, Kenwood House; Paris, Louvre; Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris; Erding, Museum Erding

Datenschutz