Hl. Joseph

Position
Künstler
Hl. Joseph
Franz Joseph Friedrich Christian: Hl. Joseph, 1786, Bild 1/6
Franz Joseph Friedrich Christian: Hl. Joseph, 1786, Bild 1/6
Franz Joseph Friedrich Christian: Hl. Joseph, 1786, Bild 2/6
Franz Joseph Friedrich Christian: Hl. Joseph, 1786, Bild 3/6
Franz Joseph Friedrich Christian: Hl. Joseph, 1786, Bild 4/6
Franz Joseph Friedrich Christian: Hl. Joseph, 1786, Bild 5/6
Franz Joseph Friedrich Christian: Hl. Joseph, 1786, Bild 6/6
Offingen (Uttenweiler), Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist auf dem Bussen
Offingen (Uttenweiler), Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist auf dem Bussen, Bild 1/2
Offingen (Uttenweiler), Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist auf dem Bussen, Bild 1/2
Offingen (Uttenweiler), Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist auf dem Bussen, Bild 2/2
Datenschutz