Altar von Wellartitz

Position Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt
Altar von Wellartitz
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 1/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 1/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 2/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 3/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 4/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 5/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 6/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 7/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 8/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 9/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 10/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 11/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 12/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 13/14
Altar von Wellartitz, Wellartitz (Velhartice), Kirche Mariä Geburt, jetzt Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K, um 1500, Bild 14/14

The Velhartice ark is, at least in Bohemia, a rare example of a completely preserved altarpiece. It was commissioned by the powerful family of Svihovský. The originally front part of the predella next to the recess previously accommodating an unknown sculpture, are land patrons, i.e. St Wenceslas and St Sigismund with the coats of arms of the Švihovský family, on the side are the Old-Testament prophets and on the back (today the front) is Veraikon Carried by Angels. The altar has a deep central case housing a monumental statue of a "sun-clad" Madonna. The inner panels are decorated with reliefs the left one with the Annunciation and the Nativity, the right one with the Adoration of the Magi and the Death of the Virgin. The outer part of the left wing holds paintings with the themes of the Sacrifice in a temple and the Flight into Egypt, the outer right wing depicts the Betrothal of the Virgin Mary and the Twelve-year-old Jesus Christ in a temple. Low reliefs on the wings are strikingly similar to the ornaments from the altarpiece in the Eggenburg castle chapel (Upper Austria). displaying a strong influence of the wood-carving the Danube and Swabia regions (e.g. Michel Erhart).

Velhartická archa je v Čechách vzácným příkladem kompletně dochovaného oltářního celku. Objednal jej mocný rod Švihovských. Na původně přední části predely jsou po stranách výklenku, kde byla umístěna neznámá skulptura, vyobrazeni zemští patroni sv. Václav a sv. Zikmund s rodovými erby Švihovských, na jejím boku pak starozákonní proroci a na zadní straně (dnes přední) Veraikon nesený anděly. Oltář se skládá z hluboké střední skříně, v níž stojí monumentální socha Madony v slunci oděné". Vnitřní strany křidel jsou zdobeny reliéfy - na levém je Zvěstování Panně Marii a Narození Krista, na pravém potom Klanění tří králů a Smrt Panny Marie. Na vnější straně levého křídla jsou malby s náměty Obětování v chrámu a Útěk do Egypta, na vnější straně pravého křídla Zasnoubení Panny Marie a Dvanáctiletý Ježiš v chrámu. Nízké reliéfy na křídlech jsou nápadně podobné výzdobě oltáře z hradní kaple v Eggenberku v Horních Rakousích a v jejich pojetí se projevuje zjevný vliv podunajského a švábského řezbářství (napr. Michel Erhart).

Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K
Prag, Nationalgalerie im Agneskloster, Saal K

In Vorbereitung: Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo; Ascoli Piceno, Pinacoteca civica

ImpressumDatenschutz