Fra Filippo Lippi (um 1406 Florenz - 1469 Spoleto)

Werke (1426 - 1462)
Datenschutz